Privacyverklaring

Aad Hofman, gevestigd aan de Landstraat 29, 3131 CE Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Aad Hofman verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan hem (heeft) verstrekt.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

– voor- en achternaam
– adres, postcode en woonplaats
– telefoonnummer en/of e-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders/voogd. Aad Hofman kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Hij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Aad Hofman zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan s.v.p. contact op via aadhofman@chello.nl; de gegevens zullen dan worden verwijderd.

 

Met welk doel en op basis waarvan persoonsgegevens worden verwerkt

Aad Hofman verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

– om u te kunnen bellen en/of e-mailen indien u hierom heeft verzocht
– om u te kunnen factureren na aankoop van een schilderij

Aad Hofman verwerkt ook persoonsgegevens als hij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die hij nodig heeft voor zijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Aad Hofman neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt.

 

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Aad Hofman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens worden gehanteerd:

– Personalia: Bewaartermijn 7 jaar => Belastingdienst.
– Adres: Bewaartermijn 7 jaar => Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Aad Hofman verstrekt uw gegevens nooit aan derden tenzij hij moet voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst).

 

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Aad Hofman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: aadhofman@chello.nl.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

www.aadhofman.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (functionele-, analytische- en tracking-cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan zijn website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat www.aadhofman.nl naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt Aad Hofman gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Aad Hofman inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op zijn website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Aad Hofman heeft hier geen invloed op. Aad Hofman heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens worden de IP-adressen geanonimiseerd.

Derden hebben geen toegang tot de door Aad Hofman geplaatste cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aad Hofman en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij hem een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover hij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, bijvoorbeeld een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aadhofman@chello.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt hij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Aad Hofman reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Aad Hofman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Vertalingen

Deze verklaring is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Indien de Engelse versie verschillen vertoont met de Nederlandse versie, is de Nederlandse versie leidend.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Aad Hofman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

 

Versie mei 2018

Pin It on Pinterest

Share This